วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อวัยวะภายนอก

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนประกอบของพืช

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Family

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ 1/3

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ 1/4

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่1 (สไลด์)

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกพืชในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง

อ่านทั้งหมด