สื่อการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ม.3 วิเคราะห์วิถีไทยละคุณค่าจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 2

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=gIB8Ezb27Wo&index=7&list=PLHgsp7VP-mcidMwvfm5mOsjJlwRzjLgPC

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง