สื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้าที่ของอวัยวะภายนอกและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของมนุษย์

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=esoeik_zvQQ&list=PLHgsp7VP-mchI1Ns33XueOQ6x4e1EVGnX&index=8

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง