สื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ตอนที่ 1

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=sDyoj91otho&index=7&list=PLHgsp7VP-mchI1Ns33XueOQ6x4e1EVGnX

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง