สื่อการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ม.1 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอนที่ 1

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=QvEAUCG7G34&list=PLHgsp7VP-mcjPKI3MCcXReywm9JeGM0_g&index=10

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง