สื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ม.1 การขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?list=PLHgsp7VP-mcjpxBrqJ0Py-8rU80g4BRq3&v=G9-114pEqc4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง