สื่อการเรียนรู้

สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ม.1 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=tSnRWEh7VXw&index=7&list=PLHgsp7VP-mciN6Vqx0YiYrIotOoMCRRgW

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง