ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@sueksa.go.th
ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579

กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300