ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วงจรตรรก

วงจรตรรก

อ่านทั้งหมด

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 2

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 2

อ่านทั้งหมด

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 1

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 1

อ่านทั้งหมด

เมตริกซ์ ตอนที่ 1

เมตริกซ์ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

อ่านทั้งหมด

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 2

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 2

อ่านทั้งหมด

เมตริกซ์ ตอนที่ 2

เมตริกซ์ ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 1

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 1

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

อ่านทั้งหมด