ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สังคมฯ ป.2 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอน 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 คำคล้องจอง ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 คำคล้องจอง ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 อักษรนำ ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟัง

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ป.2 อักษรนำ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด